Deltagere søges til et studie om akupunktur, ensomhed og komplekst regionalt Smertesyndrom (CRPS - Complex Regional Pain Syndrome).

Studiet er lukket for flere besvarelser. Et resumé af studiet forventes at blive publiseret i begyndelsen af 2022.

Tak til alle, som har taget sig tiden til at deltage.

 

Deltagere søges til et studie om akupunktur, ensomhed og komplekst regionalt Smertesyndrom (CRPS - Complex Regional Pain Syndrome).

Faktorers indflydelse på deltagelse i et feasibility studie med gruppeakupunktur til håndtering af smerter og ensomhed med Komplekst Regional Smertesyndrom (CRPS) i ekstremiteterne: En kvalitativ undersøgelse.

Kan du sige ja til følgende?

 • Jeg har diagnosen Komplekt Regional Smertesyndrom (CRPS) i arm eller ben.
 • Jeg er mindst 18 år.
 • Jeg har internetadgang.
 • Jeg vil gerne bruge op til 30 minutter til at besvare en online undersøgelse.

Hvis du lever op til kravene, er du egnet til at deltage i et forskningsprojekt, som jeg skal udføre i forbindelse med mit kandidatstudie i ”Advanced Oriental Medicine” på Northern College of Acupuncture and Middlesex University. 

Jeg håber på at kunne lave et fremtidigt forsøg for, at undersøge om gruppeakupunktur er effektivt til at lindre CRPS smerter i arm eller ben, samt kunne reducere den ensomhed, som ofte følger med denne lidelse. Før jeg kan dette, har jeg behov for at finde ud af hvilke faktorer der kan fremme eller hæmme rekrutteringen til forsøget. Derfor, hvis du er egnet, vil jeg rigtig gerne invitere dig til at besvare en online undersøgelse for at hjælpe mig med at finde mere ud af disse faktorer.

Ønsker du mere information om dette projekt? Fortsæt med at læse på denne side eller kontakt mig da på mail: anjafunder@nca.ac.uk

Anja Funder

Specialestuderende ~ Modul NCA7009

MSc Advanced Oriental Medicine (Research and Practice)

Northern College of Acupuncture (NCA) validateret af Middlesex University

LÆS MERE LÆNGERE NEDE                 

Information

Arbejdstitel: Faktorers indflydelse på deltagelse i et undersøgelsesstudie om gruppeakupunktur til håndtering af smerter og ensomhed ved Komplekst Regionalt Smertesyndrom (CRPS) i ekstremiteterne: En kvalitativ undersøgelse

Deltagerinformation

Jeg vil gerne invitere dig til at deltage i min undersøgelse, som er en del af mit speciale i Advanced Oriental Medicine på Northern College of Acupuncture og Middlesex University under tilsyn af min vejleder Jane Nodder fra NCA. Før du beslutter dig for, om du vil deltage, er det vigtigt, at du forstår baggrunden for undersøgelsen og hvad det vil betyde for dig. Sørg for at bruge god tid på at læse denne deltagerinformationsfolder. Hvis du har nogle spørgsmål, så kontakt mig via de givne oplysninger.  

Hvad er formålet med denne undersøgelse?

Formålet med undersøgelsen er at forstå, hvilke faktorer der kan opmuntre til eller modvirke smerter fra Komplekst Regionalt Smertesyndrom (CRPS) i ekstremiteterne og den ensomhed, der kan følge med denne lidelse, i et fremtidigt studie med gruppeakupunktur. Deltagerne vil anonymt blive bedt om at besvare en online undersøgelse om mulige tilskyndelser og barrierer, for at deltage i et fremtidigt studie med gruppeakupunktur. Den nuværende undersøgelse ønsker at bygge på besvarelser fra skemaer fra personer i Danmark, som er egnede til at deltage.

Hvem kan deltage i denne undersøgelse? Du er egnet til at deltage, hvis du lever op til følgende kriterier:

 • 18+ år
 • Diagnosticeret med CRPS i arme eller ben
 • Brændende og/eller stikkende smerter i ekstremiterne (arm eller ben) i mere end tre måneder
 • Er villig til at bruge cirka 30 minutter på at udfylde online undersøgelsen
 • Er i stand til at give samtykke uden hjælp fra andre end deltageren selv
 • Er i stand til at besvare undersøgelsen uden brug af hjælpemidler
 • Adgang til en PC eller lignende med internet adgang

Du er ikke egnet til at deltage i undersøgelsen, hvis noget af følgende gælder for dig:

 • Yngre 18
 • Ikke er I stand til at besvare undersøgelsen selv
 • Ikke har adgang til en PC eller lignende og ikke har internetforbindelse

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil deltage i undersøgelsen?

Du skal være egnet til at deltage samt besvare online undersøgelsen. Det vil tage cirka 30 minutter at besvare undersøgelsen. Dine svar vil være anonyme og du vil blive bedt om at give din ærlige mening om motivatorer eller forhindringer for at deltage i et fremtidigt studie med gruppeakupunktur for CRPS relaterede smerter og ensomhed.

Vil jeg få betaling for at deltage i denne undersøgelse?

Deltagelse i denne undersøgelse er frivillig og du vil ikke modtage nogen økonomisk belønning, incitamentet eller kompensation ved deltagelse i denne ikke-finansieret undersøgelse. Hvis du gerne vil læse et resumé af undersøgelsen, vil dette blive udgivet på den specialestuderendes hjemmeside www.soroe-smertebehandling.dk i begyndelsen af januar 2022. Et link til resumet vil blive slået op på Sorø Smertebehandling Facebookside.

Hvad er de mulige fordele ved at deltage i denne undersøgelse?

De indsamlede data vil hjælpe den specialestuderende til at opnå viden om faktorers indflydelse på rekruttering og vil derfor være værdifuld viden, når forsøget skal planlægges til et fremtidigt studie om gruppeakupunktur. Denne viden kan medføre en succesfuld rekruttering. Den specialestuderende vil formidle resultaterne af denne undersøgelse og dette kan medføre større succes med at rekruttere patienter med CRPS til andre studier.

Er der risici ved at deltage i denne undersøgelse?

Nej, der er ingen risici ved at deltage i undersøgelsen. Du skal kun bruge din tid på dette. Dine besvarelser vil som sagt være anonyme. Undersøgelsen vil blive udført via surveymonkey.dk, som opfylder General Data Protection Regulations (GDPR) fra 2018. Hvilket i bund og grund betyder, at surveymonkey.dk beskytter de data, som du giver, og at de data kun vil være tilgængelig for den specialestuderende. I tilfælde af, at den specialestuderende ikke vil være i stand til at gennemføre studiet, vil den studerendes vejleder få adgang til surveymonkey.dk for at lukke undersøgelsen samt slette data.

Hvad skal jeg overveje før jeg vælger at deltage?

Du skal overveje, om du lever op til kravene i den ovenstående liste. Derudover skal du være villig til at gennemføre undersøgelsen og oplyse dit køn, alder, dit postnummer og dine ærlige meninger, samt motivatorer og forhindringer for at deltage i et fremtidigt studie om gruppeakupunktur til personer, som lider af CRPS relaterede smerter og ensomhed. Alle besvarelser er anonyme. Grunden til at du skal oplyse dit postnummer, er for at få et overblik over hvilke byer i Danmark der kan være relevante til at gennemføre det fremtidige studie, for at få tilstrækkeligt med deltagere.

Hvem har gennemgået dette studie?

The Research Ethics Committee på the Northern College of Acupuncture har godkendt dette studie.

Hvilken personlig information skal jeg give?

Du skal kun oplyse din alder, køn og postnummer, men dine besvarelser vil være anonyme.

Hvad sker der med den information, jeg giver? 

 • De insamlede data fra surveymonkey.dk er anonyme og vil blive opbevaret sikkert på Microsoft Onedrive, som er beskyttet med kodeord. Onedrive er en online service, hvor det er muligt at opbevare data og dokumenter på en sikker måde.
 • Data fra undersøgelsen vil blive håndteret, opbevaret og bearbejdet sikkert og det gemmes i syv år før det bliver destrueret. Rådata vil kun blive håndteret af den specialestuderende.

Beskyttelsen af din information og de data du oplyser er af yderst vigtighed. Dette studie bliver udført under NCA regulations, det skal opfylde Data Protection Act fra 2008, og the 2018 General Data Protection Regulations (GDPR).  NCA er registeret hos the Information Commissioner’s Office, som datakontrollør og det er min pligt som forsker at leve op til de juridiske forpligtigelser af denne registrering, såvel som tilsvarende danske forpligtigelser og regler. Vores juridiske grundlag for at behandle de data du oplyser er, Condition (j) i Article 9 (2) of the General Data Protection Regulations og dit samtykke, som du giver i samtykkeerklæringen.

Ethvert brud på beskyttelsen af data vil øjeblikkeligt blive oplyst til projektets supervisor Jane Nodder, kursus leder Morag Heirs samt modulleder Laura Tucker.

Kan jeg ændre mening?

Deltagelse i dette projekt er fuldstændig frivilligt, men du skal være opmærksom på, at når du først har besvaret undersøgelsen er det ikke muligt at slette dine anonyme data. Udtræden af projektet er kun muligt så længe du ikke har gennemført undersøgelsen. Da dine besvarelser er anonyme, vil den specialestuderende ikke være i stand til finde dine besvarelser, når du har gennemført undersøgelsen. Udtræden af projektet vil ikke have nogen indflydelse på en fremtidig behandling eller støtte, som du måtte ønske at få fra den specialestuderende i dennes akupunkturklinik. Hvis du på nogen måde er i tvivl, så kontakt mig på mail anjafunder@nca.ac.uk 

Mine spørgsmål er ikke blevet besvaret, hvor kan jeg få mere information?

Skulle du have nogle spørgsmål om projektet, have behov for mere information eller er usikker på om du er egnet, så tøv ikke med at sende mig en mail anjafunder@nca.ac.uk

Hvis du har overvejelser om dele af dette studie eller ønsker at tale med andre, der arbejder med dette projektet, så kontakt da venligst min vejleder (på engelsk):

Jane Nodder

The Northern College of Acupuncture

61 Micklegate, York, YO1 6LJ

Mail: janenodder@nca.ac.uk

 

Jeg vil gerne deltage, hvad gør jeg nu?

Hvis du gerne vil deltage, brug dette link spørgeskema for at komme direkte til undersøgelsen.

I begyndelsen af undersøgelsen skal du læse samtykkeerklæringen grundigt og sæt kryds, hvis du er enig i udsagnene. Når du har givet samtykke, kan du komme videre til undersøgelsen. Hvis du ikke sætter kryds, kan du ikke besvare undersøgelsen, da dit samtykke er nødvendigt. Samtykke og undersøgelsen vil tage op til 30 minutter at gennemføre.

Mange tak fordi du har gennemlæst dette. Jeg forstår, at der er meget information at sætte sig ind i, så brug den tid du har brug for at læse det hele grundigt. Hvis der er noget, du er i tvivl om, så kontakt mig endelig.

Venlig hilsen

Specialestuderende Anja Funder