Du er retur fra booking.

Hvor vil du gerne hen?

Tryk på det logo'et for den side du ønsker:

Eller ring til klinikken på 25 70 04 59.

Vi har telefontid mandag til fredag

kl. 9:30-18:00 

Har du brug for en akuttid?

Så send en sms til 25 70 04 59.